Politechnika Białostocka. Ponad 9 mln zł na projekt AVAL

Portal poranny.pl strefa biznesu napisał o nas:

Projekt Badania aplikacyjne w obszarze technologii nawigacji, sterowania, komunikacji i wymiany danych pomiędzy autonomicznym statkiem pływającym i statkiem powietrznym otrzymał decyzją NCBiR (Narodowe Centrum Badań i Rozwoju) dofinansowanie w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój 2014- 2020. Projektowi nadano kryptonim AVAL (Autonomous Vessel with Air Look).

Celem projektu jest realizacja badań przemysłowych oraz rozwojowych, których efekty zostaną zastosowane w technologii autonomicznego statku morskiego. Głównym elementem technologii jest system innowacyjnej nawigacji morskiej wykorzystujący, oprócz urządzeń nawigacyjnych zainstalowanych na statku, dane z obserwacji wizyjnej prowadzonej przez bezzałogowy statek powietrzny.

Politechnika Białostocka dostała miliony złotych Projekt będzie realizowany przez multidyscyplinarne konsorcjum naukowo-przemysłowe w składzie: Politechnika Białostocka (Wydział Informatyki i Wydział Mechaniczny) – lider konsorcjum, Fundacja Bezpieczeństwa Żeglugi i Ochrony Środowiska w Iławie oraz firmy akademickie: Sup4NAV sp. z o.o. i UpLogic sp. z o. o. spin-off Politechniki Białostockiej.

Więcej info

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *