Funkcje NAVDEC

 Pierwszy na świecie

Nawigacyjny System Wspomagania Decyzji

Podstawowe funkcje Nawigacyjnego Systemu Wspomagania Decyzji:

 • automatyczne pozyskiwanie, przetwarzanie i prezentacja informacji nawigacyjnych
 • wyświetlanie sytuacji nawigacyjnej zrozumiałej dla nawigatora
 • analiza sytuacji nawigacyjnej w oparciu o Międzynarodową Regulacje dla Zapobiegania Kolizjom na Morzu oraz o kryteria używane przez nawigatorów
 • sygnalizacja niebezpiecznych sytuacji
 • rozwiązywanie sytuacji kolizyjnych poprzez:
  • automatyczne wyznaczanie manewru i trajektorii zgodnych z obowiązującymi przepisami
  • wyjaśnienie zaproponowanego manewru
 • współdziałanie z nawigatorem

Nowe możliwości

 • zalecanie nowego kursu lub prędkości jak również sektora bezpiecznych kursów
 • prezentacja naszego statusu zgodnie z COLREG-iem włączając w to standardowe dane z ARPA i AIS
 • tworzenie rozwiązań dla więcej niż jednej jednostki
 • kalkulowanie trajektorii antykolizyjnego manewru dla zadanych przez użytkownika parametrów
 • planowanie trajektorii dla bezpiecznych rozwiązań sytuacji nawigacyjnych (różne metody optymalizacji i kryteria)