Rozpoczął się projekt AVAL

Portal gospodarkamorska.pl napisał o nas:

Projekt “Badania aplikacyjne w obszarze technologii nawigacji, sterowania, komunikacji i wymiany danych pomiędzy autonomicznym statkiem pływającym i statkiem powietrznym” w lutym tego roku otrzymał decyzją NCBiR dofinansowanie w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój 2014-2020, działanie 4.1, poddziałanie 4.1.4. Projekt, któremu nadano kryptonim AVAL (Autonomous Vessel with Air Look), rozpoczął się 1 czerwca.

Celem projektu jest realizacja badań przemysłowych oraz rozwojowych, których efekty zostaną zastosowane w technologii autonomicznego statku morskiego. Głównym elementem technologii jest system innowacyjnej nawigacji morskiej wykorzystujący, oprócz urządzeń nawigacyjnych zainstalowanych na statku, dane z obserwacji wizyjnej prowadzonej przez bezzałogowy statek powietrzny.

Projekt będzie realizowany przez multidyscyplinarne konsorcjum naukowo-przemysłowe w składzie: Politechnika Białostocka (Wydział Informatyki i Wydział Mechaniczny) – lider konsorcjum, Fundacja Bezpieczeństwa Żeglugi i Ochrony Środowiska w Iławie oraz firmy akademickie: Sup4NAV sp. z o.o. i UpLogic sp. z o. o. spin-off Politechniki Białostockiej.

Więcej info

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *