Realizacja

NAVDEC został opracowany przez zespół naukowców z Wydziału Nawigacji, Akademii Morskiej w Szczecinie, od lat zajmujących się zastosowaniem nowoczesnych technologii w żegludze morskiej. Początkowo prace były wykonywane w ramach badań statutowych na wydziale, obejmujących takie tematy, jak:

  • metody sztucznej inteligencji w żegludze morskiej (1999 – 2001),
  • zastosowania metod sztucznej inteligencji w żegludze morskiej (2001-2003),
  • inteligentne systemy komputerowe w nawigacji morskiej (2004-2006),
  • systemy wspomagania decyzji nawigacyjnych na pokładzie statku morskiego (2007-2009).

Wyniki badań stanowiły podstawę teoretyczną i stanowiły punkt wyjścia do opracowania prototypu systemu wspomagania decyzji okrętowych. Prace badawczo-rozwojowe prowadził zespół kierowany przez prof. Zbigniewa Pietrzykowskiego jako projekt badawczy “Opracowanie systemu wspomagania decyzji nawigacyjnych na statku morskim” (N N509 1759 33) finansowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego 23.10.2007, zakończona 22.10.2009). Wynikiem projektu był prototyp systemu wspomagania decyzji nawigacyjnych na statku morskim na terenach otwartych jako system komputerowy (sprzęt komputerowy i oprogramowanie), które można zainstalować na pokładzie i które pracować będą w czasie rzeczywistym. Przegląd rozwiązań stosowanych w nawigacyjnych systemach informacyjnych na statkach potwierdził innowacyjny charakter systemu opracowanego przez nasz zespół. W konsekwencji Akademia Morska w Szczecinie złożyła zgłoszenie patentowe do Polskiego Urzędu Patentowego Nr ref. Nr P.389638: Metoda i system wspomagania decyzji nawigacyjnych w procesie bezpiecznej żeglugi statków (26.11.2009). Dodatkowe fundusze z budżetu województwa zachodniopomorskiego umożliwiły ubieganie się o patent międzynarodowy w ramach PCT (Patent Co-operationTreaty): nr PCT / PL2010 / 000112.

Metoda i system wspomagania decyzji nawigacyjnych w procesie bezpiecznej żeglugi statków (8.11.2010 r.) (Porozumienie nr WPR-I / 27/2010 w sprawie dotacji przyznanej na rzecz Akademii Morskiej w Szczecinie na pokrycie kosztów międzynarodowego zgłoszenia patentowego). Praca zespołu i osiągnięcia zostały udokumentowane w monografii “System wspomagania decyzji nawigacyjnych na statku morskim Zbigniewa Pietrzykowskiego”, częściowo finansowanego z budżetu województwa zachodniopomorskiego (umowa nr WKNiDN-II / 7/2011 w sprawie dotacji przyznanej Akademii Morskiej w Szczecinie na pokrycie kosztów publikacji wspomnianej monografii). Publikacja jest ważną pozycją w literaturze dotyczącej bezpieczeństwa nawigacyjnego i komputerowych systemów wspomagania decyzji. Jest skierowana do firm, naukowców i specjalistów zajmujących się problemami żeglugi, transportu morskiego i informatyki. Oprócz monografii opublikowano kilka artykułów naukowych autorstwa autorów NAVDEC-a.

NAVDEC pomyślnie przeszedł testy laboratoryjne na symulatorze ECDIS Navi-Sailor 2400S firmy Transas (należącym do Akademii Morskiej w Szczecinie), a także badania terenowe na statku badawczo-szkolącym Nawigator XXI (również należącym do Akademii). Osoby testujące i weryfikujące system jednoznacznie podkreślały, że przekazanie tego narzędzia nawigatorom znacząco zwiększy poziom bezpieczeństwa nawigacyjnego, a tym samym zmniejszy ryzyko wypadków morskich. Mistrzowie statków potwierdzają użyteczność NAVDEC i chcą mieć statki wyposażone w urządzenie NAVDEC. Poza badaniami i pracami technicznymi, wprowadzenie produktu na rynek wymaga pewnych formalności i ustaleń. Jednym z ważniejszych kroków w komercjalizacji NAVDEC był umowa licencyjna pomiędzy jej twórcami a Akademią Morską w Szczecinie. Zgodnie z jej postanowieniami własność intelektualna należy do Akademii, podczas gdy wynalazcy (pracownicy uczelni) otrzymują wyłączny tytuł handlowy do wynalazku.

 

Sup4Nav LLC jest jedynym producentem NAVDEC.