Pytania i odpowiedzi

P: Co to jest NAVDEC?
O: Jest to nawigacyjny system wspomagania decyzji-pierwsze narzędzie nawigacyjne na świecie, które pełni funkcje informacyjne, a także typowe dla systemów wspomagania decyzji

P: Jakie jest wsparcie decyzji w systemie NAVDEC?
O: W systemie wspomagania decyzji NAVDEC zaleca manewry w celu bezpiecznej nawigacji, z uwzględnieniem wszystkich statków znajdujących się w pobliżu oraz przepisów dotyczących kolizji

P: Jak NAVDEC wspiera moje decyzje?
O: Proces wspierania decyzji NAVDEC obejmuje następujące kroki
- gromadzi dane o własnym statku
- gromadzi dane o innych statkach
- wskazuje niebezpieczne obiekty
- oblicza bezpieczne manewry
- zaleca optymalny manewr

P:Jak zainstalować system NAVDEC?
O:Instalacja NAVDEC jest typowa dla aplikacji MS Windows. Kreator instalacji pomoże przeprowadzić Ci cały proces. Proszę również pamiętać o zainstalowaniu czujników zewnętrznych takich jak GPS i AIS, które są niezbędne do uzyskania pełnej funkcjonalności NAVDEC’a

P:Jak uruchomić NAVDEC’a?
O:Uruchomienie NAVDEC’a jest proste, wystarczy kliknąć na ikonkę NAVDEC

P:Czy potrzebuję map elektronicznych do obsługi NAVDEC’a?
O: Elektroniczne mapy nawigacyjne zawierają wiele użytecznych informacji, dlatego zdecydowanie zaleca się ich stosowanie, chociaż nie jest to konieczne.
Bez elektronicznych map system zapewni wsparcie decyzji, ale niektóre dane(jak np. głębokość) nie zostaną uwzględnione w analizie

P:Czy NAVDEC uwzględnia  informacje o mapach?
O:NAVDEC ma możliwość używania i wyświetlania najnowszych światowych wektorowych baz danych Jeppesen CM-93/3. Elektroniczne mapy nawigacyjne, rozumiane jako bazy danych wektorowych, można zakupić razem z produktem NAVDEC firmy Sup4Nav sp. z o.o.

P:Czy mogę spersonalizować system NAVDEC
O:Tak. Użytkownik może ustawić wiele funkcji zgodnie z osobistymi wymaganiami. Funkcje te obejmują konfigurację prezentacji wykresów, ustawień interfejsu oraz ustawień funkcji systemu

P:Czy mogę wykonywać pomiary na mapach
O:Tak. Użytkownik może mierzyć odległości i kąty, a także używać pierścieni zakresowych.

P:Czy mogę wprowadzić własne informacje na mapę?
O:Tak. Użytkownik może wstawić własny obiekt w formie tekstu, punktów, linii lub wielokątów

P:Czy mogę monitorować trasę w programie NAVDEC?
O:Tak. NAVDEC zapewnia wszystkie typowe funkcje zarządzania trasami, włączając w to tworzenie i edytowanie tras oraz punktów trasowych, a także monitorowanie trasy, w tym ostrzeganie