Aktualności

Spotkanie na Wydziale Inżynierii Mechanicznej

Następne spotkanie projektowe odbyło się na Wydziale Mechanicznym Politechniki Białostockiej. Celem spotkania było omówienie zintegrowania rozwiązań dwóch głównych komponentów technologii AVAL: dronów i statków autonomicznych.

 

Spotkanie w Iławie

Przed rozpoczęciem testów na morzu, technologia statku autonomicznego AVAL będzie testowana na statkach w skali 1:25. Z tego powodu pracownicy projektu spotkali się w Ośrodku Badawczo Szkoleniowym w Iławie, którego właścicielem jest Fundacja Bezpieczeństwa Żeglugi i Ochrony Środowiska.


Rozpoczęcie spotkania projektowego 05 kwietnia 2017r.

Pierwsze spotkanie konsorcjum AVAL odbyło się na Politechnice Białostockiej. Przemówienie powitalne zostało wykonane przez wiceprezesa naukowego prof. Andrzeja Sikorskiego, Dziekana Wydziału Informatyki prof. Marka Krętowskiego i Dziakana Wydziału Inżynierii Mechanicznej prof. Andrzeja Seweryna. Następnie kierownik projektu dr Jolanta Koszelew przedstawiła innych partnerów:

•Ośrodek Badawczo Szkoleniowy http://www.ilawashiphandling.com.pl / (Iława, Polska) reprezentowany przez dyrektora Jacka Nowickiego

•UpLogic LLC, http://uplogic.pl / (Białystok, Polska) reprezentowana przez dr Oskara Świdę

• Sup4Nav LLC, http://sup4nav.eu / (Szczecin, Polska) reprezentowana przez kpt. Piotra Wołejsza.

 Dr Jolanta Koszelew poinformowała o uruchomieniu strony internetowej projektu http://aval-project.pl/. Przedstawiono proponowane logo projektu. Jesteśmy w pełni gotowi do uruchomienia projektu AVAL! 

  • Jacek Nowicki, Dyrektor centrum badawczo szkoleniowego statków

 

 

Nasza aplikacja została rozpatrzona pozytywnie 14 lutego 2017r.

 Z przyjemnością informujemy że nasze zgłoszenie o grant badawczy zostało pozytywnie zweryfikowane przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Aval- Autonomiczny Statek z Powietrznym Okiem to projekt prowadzony przez Politechnikę Białostocką, z udziałem:

•Fundacji Bezpieczeństwa Żeglugi i Ochrony Środowiska

•UpLogic sp. z o.o.- wydzielona spółka Politechniki Białostockiej

•Sup4Nav sp. z o.o.

Celem konsorcjum jest dostarczenie technologii autonomicznego statku współpracującego z BSP. Prototyp technologii zostanie wdrożony na pokładzie statków handlowych na początku roku 2020. Produkt na rynku spodziewany jest w 2021 roku.