Zakończenie projektu “Podniesienie konkurencyjności firmy Sup4Nav poprzez zwiększenie jej potencjału eksportowego”

28.02.2018 zakończony został projekt pt. “Podniesienie konkurencyjności firmy Sup4Nav poprzez zwiększenie jej potencjału eksportowego”,  dofinansowany w ramach Działania 1.15 RPO UMWZ Wsparcie kooperacji przedsiębiorstw.