Światowe Dni Morza 2018 za nami

Światowe Dni Morza to najważniejsze święto morskie Narodów Zjednoczonych. W dniach 13-15 czerwca 2018 roku Szczecin gościł kilkunastu ministrów i delegatów z kilkudziesięciu krajów świata, w tym Sekretarza Generalnego Międzynarodowej Organizacji Morskiej Kitacka Lima w związku z organizacją Światowych Dni Morza 2018. Impreza tej rangi odbywała się po raz pierwszy w historii w regionie Morza Bałtyckiego.

Tematem tegorocznych spotkań w ramach Światowych Dni Morza było: “IMO 70 : Nasze dziedzictwo – lepsza żegluga dla lepszej przyszłości (ang. IMO 70 : Our Heritage – Better Shipping for a Better Future).

Firma Sup4Nav miała zaszczyt uczestniczyć w tegorocznej edycji poprzez wystąpienie Prezesa Sup4Nav Piotra Wołejszy, prowadzącego IV sesję plenarną “Przyszłość morskiego rynku pracy”. Kolejnym elementem uczestnictwa naszej firmy było zaprezentowanie uczestnikom oprogramowania NAVDEC wraz z dedykowanym symulatorem do systemu.