Produkt NAVDEC wyróżniony przyznaniem marki “Zrobione w Szczecinie” 2018

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że nasz produkt NAVDEC został wyróżniony przyznaniem marki “Zrobione w Szczecinie” 2018 (pierwsza edycja).

Celem marki jest promowanie działań kreatywnych, gospodarczych, proinwestycyjnych i innowacyjnych na terenie miasta Szczecin, wzmacnianie szczecińskiej tożsamości, patriotyzmu lokalnego oraz budowanie pozytywnego wizerunku miasta, podniesienie jakości produktów i usług oferowanych w mieście, promocja miasta Szczecin oraz szczecińskich przedsiębiorców i instytucji, zwiększenie lojalności klientów wobec lokalnych produktów i usług oraz zwiększenie prestiżu przedsiębiorców, instytucji i innych podmiotów kojarzonych z marką.