Prezes Zarządu Sup4Nav na posiedzeniu Grupy Roboczej ds. KIS 17

Prezes Zarządu Sup4Nav uczestniczył w dniu 20 lutego 2018 w posiedzeniu Grupy Roboczej ds. Krajowej Inteligentnej Specjalizacji nr 17 (Inteligentne Technologie Morskie), które odbyło się Morskim Ośrodku Szkoleniowym Akademii Morskiej w Kołobrzegu.

J.M. Rektor Akademii Morskiej w Szczecinie, dr hab. inż. kpt. ż. w. Wojciech Ślączka wita uczestników spotkania.

Grupa Robocza to organ powołany przez Ministra Rozwoju, w celu wytyczenia kierunków rozwoju konkretnej branży, w tym wypadku branży morskiej. Członkami grupy są przedstawiciele ponad 30 organizacji, firm, uczelni z branży.

Tematem spotkania było podsumowanie projektów B+R realizowanych w tej branży w okresie istnienia KIS 17 (dawniej KIS 20), wskazanie wyzwań w tym zakresie oraz wytyczenia kierunków na przyszłość.

Miło nam poinformować, że projekt AVAL www.aval-project.pl realizowany w konsorcjum z udziałem Sup4Nav, został wybrany jako projekt flagowy KIS 17.

Prezes Sup4Nav, Kapitan Piotr Wołejsza, wytycza nowe kierunki rozwoju😊

W przerwie spotkania, J.M. Rektor, zaprezentował możliwości szkoleniowa ośrodka, w tym jedyny w Polsce symulator mostka nawigacyjnego 3600.

Uczestnicy spotkania w symulatorze łączności morskiej.